За нас

РИБНИ РЕСУРСИ" ЕООД

„Рибни ресурси” ЕООД, гр. Созопол е Еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие към министъра на земеделието и храните. "Рибни ресурси" ЕООД е образувано с Решение № 648 от 21 юли 2009 г. на Министерския съвет на Република България, като правата на държавата се упражняват от министъра на земеделието и храните. В капитала на "Рибни ресурси" ЕООД е внесен като непарична вноска недвижим имот, представляващ "Пристанище Созопол" - Поземлен имот с идентификатор 67800.505.111, с площ от 4121 кв.м., включващ пристан, стълбовидна каменна стена, насипно равнище, ниски кейови стени, преграден вълнолом и защитен вълнолом с начин на трайно ползване за пристанище.

Услуги

 

Във връзка с влезлия в сила нов Ценоразпис Ви уведомяваме, че има промени на условията и цените на услугите предлагани от държавно дружество „Рибни ресурси" ЕООД, като оператор на държавни рибарски пристанища „Балчик" и „Пристанище Созопол". Пълните промоени може да намерите в Меню :"УСЛУГИ"

Новини

ОБЯВА 30 юни 2022 13:48

„Рибни ресурси” ЕООД провежда консултации и обществено обсъждане с...

[прочети]

ВАЖНО 12 юли 2021 17:38

Уважаеми гости и посетители на Рибарско пристанище "Созопол", уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2021г.........

[прочети]

ЗАПОВЕД №10 12 юли 2021 17:33

ЗАПОВЕД №10/09.07.2021г. На основание предоставените ми правомощия по договор за възлагане управлението на "Рибни ресурси" ЕООД № РД 58-10/24.03.2021г. и с цел...

[прочети]

Партньори

ИАРА - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на...

http://iara.government.bg/

 

ИАМА - Изпълнителна агенция "Морска Администрация"

Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта...

http://www.marad.bg/